Znamy kandydatów na nowego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w Polsce!

19 grudnia kończy się kadencja Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, profesora Andrzeja Rzeplińskiego.

Zgodnie z legalną i obowiązująca w Polsce Ustawą o Trybunale Konstytucyjnym i zgodnie z Konstytucją RP, Trybunał Konstytucyjny zebrał się w ustalonym terminie wymaganym ustawowo, na specjalne Posiedzenie, na którym wybrano trzech kandydatów na kolejnego Prezesa Trybunału. Prawo nakazuje, by takich kandydatów zgłoszono do Prezydenta RP, który ma spośród nich wybrać nowego Prezesa. Od dłuższego czasu przebywają na systematycznie przedłużanym zwolnieniu lekarskim 3 sędziowie TK wybrani do TK przez obecną większość parlamentarną. Jest to dość wyraźna próba sabotowania możliwości zwołanie pełnego Posiedzenia sędziów TK. Wszyscy zebrani sędziowie orzekli jednogłośnie, że TK musi zgłosić w ustawowym terminie kandydatów na Prezesa TK i w związku z powyższym zebranie sędziowie tworzą legalne quorum i Posiedzenie może się odbyć.
Sędziowie wyznaczenie na nowego Prezesa TK to (w kolejności uzyskanych głosów):
1. Sędzia TK Marek Zubik
2. Sędzia TK Stanisław Rymar
3. Sędzie TK Piotr Tuleja.
Ustawa o TK i Konstytucja nie przewidują zgłaszania kandydatów na Prezesa Trybunału przez jakiekolwiek inny Organ w państwie. Więc zgodnie z prawem i Konstytucja RP, Prezydent Polski musi wybrać na nowego Prezesa TK jednego z trzech przedstawionych kandydatów.

Marek Zubik (biografia)

Stanisław Rymar (biografia)

Piotr Tuleja (biografia)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s