About

Kanadyjski Monitor jest niezaleznym blogiem informacyjnym społeczności KODerowskiej (Komitet Obrony Demokracji) w Kanadzie. Nie jest natomiast oficjalnym organem prasowym KOD w Polsce. Oferujemy informacje, felietony i opinie oparte na niezależnych żródłach i autorach.  “Kanadyjski Monitor”  nie reprezentuje ani nie popiera jakiejkolwiek frakcji politycznej lub światopoglądowej. Naszą jedyną zasadą i fundamentem filozoficznym jest informacja, która służy rozwojowi społeczeństwa demokratycznego, czyli takiego, które oparte jest na wzajemnym szacunku, na bezwględnej równości każdego obywatela niezaleznie od jej/jego poglądów politycznych, religijnych, płci, orientacji seksualnej czy pochodzenia etnicznego. W oparciu o prawo krajowe i międzynarodowe, zgodne z Konstytucją państwa. Stoimy na stanowisku, że każdy obywatel/ka, w tym osoby na najwyższych stanowiskach państwowych, są wobec prawa równi i muszą być przez te prawo w jednaki sposób traktowani.add another pag